סתם // התקפת שירים משוללת רסן או סיבה

הכותרת אומרת הכל. ולעסק: